Tilpassede hotellinnredninger

Room2Room leverer møbler til høyprofilerte sentrums hoteller samt tradisjonelle country hotell, leiligheter og hytter. Vi innreder hoteller i alle prisklasser og styler hoteller fra Svalbard i nord til Berlin i sør. Vi har erfaringen og kunnskapen som trengs for å skape attraktive og innbydende hotellmiljøer basert på dine behov og ønsker. Vi er vant til ulike behov, krav og preferanser til faste innredninger, løse møbler og rekvisitter på både rom og fellesarealer.

Kontakt oss og fortell om dine planer!