Radisson Blu Alna

På dette hotellet har vi levert hotellinnredning til fellesarealene, lobby, resepsjon, restaurant, kongressal etc.